สถิติ
เปิดเมื่อ7/12/2017
อัพเดท15/12/2017
ผู้เข้าชม2532
แสดงหน้า858
ปฎิทิน
December 2017
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

       
 
 
บริการแปลเอกสาร
บริการแปลเอกสาร
ประเภทเอกสารที่รับแปล
  • เอกสารทางราชการต่างๆ เช่น บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส ใบเกิด มรณะบัตร ใบเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนสกุล
  • เอกสารด้านกฎหมาย เช่น สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่า สัญญาจ้างทุกประเภท
  • เอกสารด้านการบริหาร การจัดการ การเงิน เช่น แบบแสดงรายการเสียภาษี ภงด.90 ภงด.91 และแบบฟอร์มภาษีต่างๆ
  • ใบผ่านงาน / ใบรับรองการทำงาน
  • ใบรับรองการศึกษา / ใบปริญญาบัตร
  • เอกสารด้านธุรกิจ…..
 


 
วีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีน


วีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีน

 

>>> แบบที่1 ยื่น 4 วัน เข้า-ออก 1 ครั้ง ราคา 1,800 บาท/ท่าน 

>>> แบบที่2 ยื่นด่วน 2 วัน เข้า-ออก 1 ครั้ง ราคา 3,000 บาท/ท่าน

 

5 ธันวาคม พ.ศ. 2560 วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
(แผนกวีซ่าจีนของสถานทูตจีนหยุดนะคะ)
11 ธันวาคม พ.ศ. 2560 วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ (แผนกวีซ่าจีนของสถานทูตจีนหยุดนะคะ)
1-2 มกราคม พ.ศ. 2560  วันขึ้นปีใหม่ (แผนกวีซ่าจีนของสถานทูตจีนหยุดนะคะ)